قرض الحسنه، نظام مالی و خدمات بانکی برای عامه مردم است

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: قرض الحسنه، نظام مالی و خدمات بانکی برای عامه مردم است و بیش از 90درصد جامعه نیازمند خدمات قرض الحسنه ای هستند.

به گزارش مهرگان پرس به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، در نشست تخصصی الگوی مطلوب بانک قرض الحسنه در نظام مالی جمهوری اسلامی که با حضور مصباحی مقدم رییس شورای فقهی بانک مرکزی، شمسی نژاد مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، محقق نیا عضو هیات مدیره بانک سپه و با حضور مدیران حوزه بانکی، پژوهشگران و صاحب نظران حوزه بانکداری قرض الحسنه برگزار شد، محمدحسین حسین زاده تفکیک ساختاری بانک های قرض الحسنه از بانک های تجاری را مطلوب دو بانک قرض الحسنه رسالت و مهر ایران دانست و افزود: باید نگاه خیریه ای از قرض الحسنه برداشته و به عنوان نظام تامین و شمولیت مالی برای بخش های خرد جامعه شناخته شود.

وی همچنین به تفاوت های ساختاری بانک های تجاری و قرض الحسنه اشاره کرد.

این نشست به همت دبیرخانه جشنواره فرهنگی هنری مهر ایران درخانه اندیشه ورزان برگزار و نظرات و دیدگاه‌های مختلف در حوزه  نظام مالی و بانکی و در راستای فرهنگ قرض الحسنه مطرح شد.