آغاز عمليات اجرايي ايستگاه 230 كيلوولت بروجرد

به منظور افزايش قابليت اطمينان شبكه برق استان لرستان، ايجاد زيرساخت مناسب براي توسعه صنعتي- اقتصادي، بهبود كيفيت برق و تامين نياز مشتركين عمليات اجرايي ايستگاه 230به 63 كيلوولت بروجرد با حضور مديرعامل شركت نوانير در بروجرد آغاز شد.

به گزارش رمهرگان پرس به نقل از  روابط عمومي شركت برق منطقه اي باختر"آرش  كردي" مدير عامل شركت توانير در آيين افتتاح پروژه مذكور گفت: با توجه به همزمان شدن آيين بهره برداري اين ايستگاه با ايام  سوگواري شهادت حضرت سيدالشهداءو فرزندان و ياران پاكش بايستي عمليات اجرايي و ساخت اين ايستگاه با يك روحيه جهادي و سعي و تلاش مضاعف  انجام شود.
وي ظرفيت صنعت برق در استان لرستان را مناسب خواند و افزود:در اين استان وضعيت خطوط و ايستگاههاي برق  بسيار مناسب است و از اين لحاظ صنعت برق در اين استان معضل و مشكلي ندارد.
مديرعامل توانير همچنين در خصوص برنامه هاي آينده صنعت برق نيز با تاكيد بر اين كه برق به عنوان زيرساخت زيرساخت ها به شمار مي رود و در همين راستا ما به دنبال آنيم كه زيرساخت ها براي جهش توليد را فراهم كنيم، اضافه كرد: توسعه شهركهاي صنعتي يك رديف بودجه اي مستقل دارد كه فقط در همين بخش بايد استفاده شود و براي همين منظور شهركهاي صنعتي لازم است تفاهم نامه با سرمايه گذاران امضاءكنند تا سرمايه گذار وارد عمل شود و بحث اشتغال نيز بخش  عمده آن در همين شهركهاي صنعتي قابل حل است.
كردي با بيان اين كه تابستان امسال را به گونه اي آغاز كرديم كه تجربه ناخوشايند خاموشي هاي سال گذشته در خاطره ها باقي مانده بود، تاكيد كرد:  با اجراي دقيق  و گسترده برنامه هاي مديريت بار، موفق به گذر از ايام اوج مصرف برق بدون خاموشي شديم.
وي ادامه داد:  امسال براي اينكه بتوانيم شبكه برق پايداري را داشته باشيم،با برنامه هاي تشويقي كه از سوي وزارت نيرو به اجرا درآمد در بخش خانگي 4 درصد كاهش مصرف داشته ايم ،اين مهم در حالي به وقوع پيوست كه همگان با توجه به تجربه تلخ سال گذشته تابستان امسال را ناخوشايند تصور مي كردند.
براساس اين گزارش ، "مجتبي داودآبادي "مديرعامل شركت برق منطقه اي باختردر ادامه اين مراسم  گفت: اين ايستگاه داراي دو دستگاه ترانس به ظرفيت هركدام 125مگاولت آمپر ومجموع 250مگاولت آمپر است.
وي در ادامه گفت: اين پست داراي دو دستگاه فيدر230 كيلوولت است كه قابل توسعه تا 4 فيدر خواهد بود.همچنين اين ايستگاه داراي دو دستگاه فيدر ترانس 230 كيلوولت است كه قابليت توسعه تا سه دستگاه فيدر را داراست.
مديرعامل برق باختر درادامه افزود: احداث 10دستگاه فيدر خط 63 كيلوولت با قابليت توسعه به 16فيدر و احداث 2 دستگاه فيدر ترانس 63 كيلوولت از ديگر مشخصه هاي فني پروژه مذكور است ،كه با عتباري در حدود 4هزار ميليارد ريال احداث خواهد شد.